GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN NÀY

Nghệ thuật công cộng là loại hình nghệ thuật có mặt tại các không gian công cộng. Loại hình nghệ thuật này có thể tồn tại trong thời gian ngắn hoặc lâu dài và có thể mang nhiều hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở, những giá đỡ xe đạp, ghế dài, các tác phẩm điêu khắc, tranh trên tường (mural), chương trình nghệ sĩ lưu trú, nghệ thuật biểu diễn và cộng đồng cùng tham gia sáng tác (cộng đồng tham gia vào quá trình tạo ra tác phẩm nghệ thuật).

Nghệ thuật công cộng đóng vai trò tối quan trọng trong sự phát triển của những thành phố hiện đại, sôi động. Loại hình nghệ thuật này có thể được sử dụng để ghi lại những sự kiện lịch sử giàu ý nghĩa, phản ánh tinh thần cộng đồng và giúp công chúng nhận thức những vấn đề của hiện tại và quá khứ. Nghệ thuật công cộng nâng cao vốn văn hóa của thành phố chúng ta và định hình bản sắc văn hóa của chúng ta. Nó giúp xây dựng tính cộng đồng và tạo ra cơ hội để tương tác với các không gian công cộng.

Tại sao chúng tôi tiến hành hoạt động này tại thời điểm này? Vào tháng 11 năm 2020, Hội đồng Thành phố chỉ đạo chúng tôi khám phá các cơ hội dành cho nghệ thuật công cộng tại Phường 5 (Ward 5) và các cộng đồng ở khu vực đông bắc Calgary với trọng tâm là thay thế những khoảng trống mà Giếng Ước nguyện (Wishing Well) để lại tại Trung tâm Genesis (Genesis Centre) và thêm vào đó là bù đắp cho việc phân phối thiếu công bằng từ trước đến nay các khoản tài trợ dành cho nghệ thuật công cộng tại các cộng đồng này.

Dự án này sẽ tạo thêm cơ hội cho những nghệ sĩ sống và làm việc tại khu vực đông bắc. Dự án sẽ hỗ trợ nền kinh tế địa phương và tạo các cơ hội để cộng đồng hợp tác cùng nhau và tạo ra những không gian tuyệt vời.

Bước đầu tiên là chúng tôi cần hiểu về các giá trị và ưu tiên của cư dân, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng khi nói đến nghệ thuật công cộng. Ý kiến đóng góp của bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp đưa ra các quyết định về việc nên tạo ra loại hình nghệ thuật công cộng gì, nên đặt các tác phẩm ở đâu và nghệ thuật công cộng nên kể những câu chuyện nào.

Hoạt động Tham vấn tại Thành phố Calgary

“Việc đối thoại có chủ đích giữa Thành phố và người dân cùng các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm gây ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định.” – Chính sách Tham vấn (Engage Policy)

Ý kiến đóng góp của bạn, và ý kiến đóng góp của những người dân và các bên liên quan khác, giúp Thành phố hiểu được các quan điểm, ý kiến và lo ngại của người dân. Những ý kiến đóng góp cho dự án này sẽ được tập hợp và chia sẻ thông qua báo cáo Những điều Chúng tôi Nghe được (What We Heard). Những thông tin về danh tính cá nhân, những ngôn từ khiếm nhã và những nhận xét không tuân thủ theo Chính sách về Nơi làm việc Lịch sự của Thành phố (The City’s Respectful Workplace Policy) hoặc Thực hành về Điều phối Công cụ Trực tuyến (Online Tool Moderation Practice) sẽ bị loại bỏ.

Mục tiêu của tham vấn cộng đồng không phải là đạt được sự đồng thuận tập thể hoặc khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng, mặc dù nếu được vậy thì sẽ là một kết quả tuyệt vời. Tham vấn cộng đồng cũng không phải là việc bỏ phiếu hoặc thu thập thông tin mang tính đại diện. Tham vấn cộng đồng là việc xem xét các ý kiến đóng góp, các ý tưởng và quan điểm của những người dân quan tâm đến hoặc bị tác động bởi các quyết định, trước khi các quyết định được đưa ra.

Để tìm hiểu thêm về hoạt động tham vấn tại Thành phố, hãy truy cập engage.calgary.ca/about.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA BẠN

Trong giai đoạn tham vấn này, chúng tôi muốn hiểu:

  • Bạn trân trọng những giá trị gì của nghệ thuật công cộng tại khu vực đông bắc Calgary; và,
  • Bạn cho rằng những tiêu chí nào là quan trọng đối với nghệ thuật công cộng tại các cộng đồng ở khu vực đông bắc.

Mẫu phản hồi sau được chia thành 4 phần. Các phần đó là:

  • Suy ngẫm về nghệ thuật công cộng
  • Các tiêu chí đối với nghệ thuật công cộng (tại sao, ai, xếp thứ tự ưu tiên các loại hình nghệ thuật công cộng)
  • Những câu chuyện mà nghệ thuật công cộng cần kể
  • Cái gì và ở đâu (loại hình nghệ thuật và địa điểm được đề xuất)

Chúng tôi mong bạn dành một ít thời gian và chia sẻ các ý tưởng của bạn cùng chúng tôi bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới và/hoặc đăng ký tham dự một hội thảo (xem phần Các Hội thảo).

Hoạt động tham vấn sẽ được mở từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4.CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Ý kiến đóng góp của bạn sẽ được chia sẻ với đội ngũ nhân viên dự án và sẽ được họ sử dụng để xây dựng kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng phản hồi của bạn để xây dựng các tiêu chí cho nghệ thuật công cộng tại khu vực đông bắc Calgary; thành lập một hội đồng tuyển chọn bao gồm những người dân Calgary sống ở khu vực đông bắc Calgary; và lập một danh sách các nghệ sĩ tiềm năng. Sau khi đã lựa chọn các nghệ sĩ, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành tham vấn vòng hai.


ĐÁNH GIÁ VÀ THÔNG TIN NHÂN KHẨU

BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?

Chúng tôi muốn bạn cảm thấy mình là một phần của hoạt động tham vấn. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi muốn bạn cảm thấy được tôn trọng; chúng tôi muốn bạn biết rằng ý kiến của bạn được trân trọng; và chúng tôi muốn bạn được hỗ trợ để tham gia vào quá trình tham vấn của Thành phố. Chúng tôi không muốn bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi chia sẻ các ý tưởng và ý kiến của mình với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng thiết kế các hoạt động tham vấn sao cho tất cả những ai muốn tham gia đều có thể tham gia.

Chúng tôi sử dụng những câu trả lời của bạn cho những câu hỏi đánh giá và nhân khẩu sau để biết còn thiếu tiếng nói của những ai trong cộng đồng để lần sau chúng tôi có thể làm tốt hơn trong việc mời họ tham gia. Chúng tôi hợp tác cùng những đồng nghiệp thuộc dự án và bên ngoài dự án để giúp đảm bảo rằng các hoạt động tham vấn của chúng tôi đều cởi mở đối với tất cả mọi người.